SC PROSUD MC SRL cu sediul în Cluj-Napoca este o societate autorizată CNFPA și ISCIR pentru organizarea cursurilor:

  • de specializare sudori
  • programe de instruire în vederea atestării ISCIR pentru modul RTS


SC PROSUD MC SRL are obiect de activitate consultanţă şi instruire în domeniul sudurii si încearcã sã acopere prin activitatea sa o paletã cât mai largã de servicii în domeniul sudurii, ca o necesitate imperioasã ce apare în domeniul de instruire şi formare a personalului de execuţie, respectiv sudori.


SC PROSUD MC SRL are cursuri avizate ISCIR și CNFPA pe domeniile Sudor Manual Cu Arc Electric, Sudor Manual Cu Flacãrã Oxiacetilenicã, Sudor Cu Arc Electric În Mediu De Gaz Protector Cu Electrod Nefuzibil, Sudor Cu Arc Electric În Mediu De Gaz Protector/Activ Cu Electrod Fuzibil şi Operator Sudare Ţevi Şi Fitinguri Din Polietilenã De Înaltã Densitate. De asemenea, societatea este autorizatã şi pentru desfãşurarea cursurilor de Responsabil Tehnic cu Sudura în vederea obţinerii atestatului ISCIR de RTS conform ordinului 165/2011


În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul 165/2011 al Inspectorului de Stat Şef al ISCIR “Persoanele fizice care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au atestate valabile, emise potrivit dispoziţiilor Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, cu modificările ulterioare, pot continua prestarea activităţii ca personal tehnic de specialitate până la data expirării valabilităţii acestora” coroborate cu prevederile art. 4 ale aceluiaşi Ordin ”La data expirării perioadei de valabilitate a atestatelor emise în temeiul Ordinului Inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009, cu modificările ulterioare, persoanele fizice care doresc dobândirea unor noi atestate ca personal tehnic de specialitate vor îndeplini condiţiile prevăzute în metodologia menţionată la art. 1.”, rezultă că atestatele emise în baza dispoziţiilor Ordinului 465/2009 nu îşi prelungesc valabilitatea şi în consecinţă persoanele care doresc să presteze ca personal tehnic de specialitate trebuie să obţină noi atestate conform dispoziţiilor Ordinului 165/2011.